måndag 17 oktober 2016

Slagis

En av våra små slagugglor

fredag 7 oktober 2016

Rasområdet

I det gamla så kallade rasområdet i Grängesberg har tidigare byn legat.
Allt var uppbyggt kring gruvdriften.

Det var på 1700-talet som gruvras i området började dokumenteras, men inte förräns  1913 som man upptäckte en stor spricka i marken.
1928 var sprickan så enorm så att den hade delat hela Grängesberg centrum i två delar. Och risken för att allt skulle ramla ned i ett hål. Man började då planera för en evakuering av befolkning och byggnader.
På 70-talet hade man flyttat järnvägsstationen, skola, kyrka och sjukhus som var de sista byggnaderna i området.
Gruvan lades ned 1989.