lördag 21 april 2012

Annonsbladet

Kanske VD Ola Kling på Annonsbladet borde skaffa sig en korrekturläsare!På de första fyra sidorna finns följande, ganska uppenbara fel.

Grässmattejord?

Särskrivning... Invandrarservicemedarbetare. Långt, men mer korrekt.

Konstig siffra... 3 0085, 30 085?

Inga kommentarer: