lördag 11 maj 2013

Jätteräkan!

Jag blir lite upprörd att folk fortfarande inte förstår att jätteräkor är ett av det sämsta du kan stoppa i din mage.
Som tur är har Naturskyddsföreningen fått Coop, Willys, PrisXtra, eller Hemköp att sluta sälja odlade jätteräkor.
Sverige importerar dock fortfarande 2000 ton räkor varje år. 80% av räkorna går till restauranger.

Anledningen att du inte ska äta jätteräkorna är för att det är en storskalig produktion i mangroveskogsområden.
Man avverkar mangroveskogen för att göra plats åt odlingsdammar. Och detta är en orsak till att över 50% av jordens mangrovebestånd har försvunnit.
Mangroveskogarna försvinner idag i snabbare takt än regnskogarna.

Förlusten av mangroveskog har flera konsekvenser:
  • När skogen huggs ner, försämras fisket, både i själva skogen och i havet utanför. Mangrove är mycket viktigt för marint liv.
  • Mangrove filtrerar och binder sediment från floder. Utan skog fortsätter slammet ut till korallreven som slammar igen och dör. Även detta försämrar fisket.
  • Mangrove skyddar mot vågerosion och översvämning. Utan skog ger en tsunami mycket större skador, och det kustnära jordbruket utsätts för mera salt från havet.
  • Mangrove producerar hårt och termitsäkert virke samt ved att elda med. Utan skog försvinner denna resurs för lokalbefolkningen.
Man använder mycket kemikalier och antibiotika i dammarna vilket gör att de endast är användbara i några år. Sedan skövlar man ny skog eller tar ny jordbruksmark och gör nya dammar.
Detta är gör att stora landområden idag är helt oanvändbara.

Så försök att inte äta jätteräkor, om du inte vet var de kommer från.
Kungsräkan fångas i begränsad kvot och är MSC-märkt.


Inga kommentarer: